Οφείλουμε να ενημερώσουμε οτι ελέω COVID 19 που έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις μεταφορές, μπορεί να υφίστανται μικρές καθυστερήσεις παραλαβής προϊόντων πέραν της ήδη αναγραφόμενης παράδοσης.

Το καλάθι σας είναι κενό αυτή τη στιγμή.

Επιστροφή στο κατάστημα